Điều khoản & điều kiện.

1.Điều khoản và điều kiện sử dụng.

Khi ghé xem hay sử dụng hoặc tải về bất cứ tài liệu hay phần mềm nào từ trang tpshop.com.vn nghĩa là người sử dụng đã đồng ý với những điều khoản và điều kiện sử dụng được quy định dưới đây. Trường hợp không đồng ý, xin vui lòng không sử dụng hoặc truy cập vào website này.

Trong quá trình vận hành website, chúng tôi có quyền sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ một phần nội dung  được cho là sai phạm hay không đúng thông tin bất cứ lúc nào. Vì vậy xin vui lòng kiểm tra định kỳ các điều khoản và điều kiện sử dụng của chúng tôi để cập nhật những sửa đổi hoặc bổ sung kịp thời.

2. Tài sản trí tuệ

Người dùng chịu trách nhiệm khi truy cập website này, người dùng không được phép sao chép hay chỉnh sửa nội dung khi chưa có sự đồng ý của chúng tôi. Người truy cập không được phép phát tán nội dung dưới mọi hình thức khi chưa có sự cho phép của chúng tôi bằng các hình thức sao chép, chỉnh sửa, lưu trữ, in ấn, đưa lên, đăng tải, truyền tải, phân phối bằng bất cứ cách nào, 1 phần hay toàn bộ trong bất kỳ tài liệu nào hay kết hợp, truyền tải trung gian thành một văn bản khác hay những trường hợp sử dụng bản quyền tương tự khác mà không có sự cho phép trước đều bị coi là xâm phạm bản quyền.

3. Nội dung website

Tất cả thông tin trong website này được chúng tôi cho người sử dụng một cách trung thực và tin cậy. Chúng tôi cập nhật thường xuyên các nội dung đăng tải lên website.

·         Liên kết đến Website khác

Website cung cấp một số liên kết tới trang Web hoặc nguồn dữ liệu khác. Quý khách tự chịu trách nhiệm khi sử dụng các liên kết này. tpshop.com.vn không tiến hành thẩm định hay xác thực nội dung, tính chính xác, quan điểm thể hiện tại các trang Web và nguồn dữ liệu liên kết này. tpshop.com.vn từ chối bất cứ trách nhiệm pháp lý nào liên quan tới tính chính xác, nội dung thể hiện, mức độ an toàn và việc cho hiển thị hay che đi các thông tin trên các trang Web và nguồn dữ liệu nói trên. 

4. Bản quyền

Chúng tôi là chủ sở hữu hợp pháp và duy nhất của website này. Bất kỳ việc chỉnh sửa website, cập nhật và thay đổi nội dung cũng như hình thức website là thuộc thẩm quyền của chúng tôi. Những chỉnh sửa, thay đổi nội dung website của bất kỳ đối tượng nào mà không được sự cho phép của chúng tôi là những hành vi vi phạm quyền lợi hợp pháp của chúng tôi . Chúng tôi giữ toàn quyền xem xét và loại bỏ các thông tin vi phạm quy định này.

5. Giới hạn sử dụng

Toàn bộ nội dung, cơ sở dữ liệu của website này được bảo vệ bởi pháp luật về quyền sở hữu trí tuệ, các văn bản pháp luật của Việt Nam và các văn bản pháp luật có liên quan khác. Trừ trường hợp sử dụng cho mục đích cá nhân hoặc sử dụng nội bộ không mang tính thương mại, người sử dụng không được phép sao chép, chỉnh sửa, tái sử dụng toàn bộ hoặc một phần, tải dữ liệu, truyền dữ liệu, phân phối, đăng ký, bán, xuất bản bất kỳ tài nguyên nào của website này, mà không được sự đồng ý chính thức bằng văn bản của chúng tôi.

6. Luật áp dụng.

Việc quản lý, vận hành và sử dụng website này tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam. Tòa án nước Cộng hòa Xã  hội Chủ nghĩa Việt Nam là cơ quan duy nhất có thẩm quyền giải quyết tất cả các tranh chấp có liên quan.